Meny
  1. Start
  2. Integritetspolicy

Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTER

GEP värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är GEP:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information GEP samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

GEP Communication Group AB, (”GEP”/”vi”), 556612-0928 Warfvingesväg 30 A 112 51 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi har avtal med samtliga partners och underleverantörer inom EU, och EU standardavtalsklausuler för alla utanför EU. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas. Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

 

Microsoft
Vi använder oss av Microsofts office-produkter och systemtjänster för vårt interna arbete. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system
Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra säljstödsystem, i vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering och dataförbättring. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Betallösningar
Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna genomföra betalning för de tjänster du har beställt från oss.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Sajten genom cookies. De personuppgifter som GEP behandlar är namn, e-postadress, och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Uppgifterna kan användas för identifikation, nyhetsbrev samt för statistikändamål.

Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. GEP iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Om hela eller delar av GEP:s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

GEP använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägs kryptering. GEPs personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos GEP sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra GEP:s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

 

DINA RÄTTIGHETER

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på Shop.gepdesign.se/EY

 

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du skriver och begär ett registerutdrag från GEP. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag - till GEPs Personuppgiftsombud”.

Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen

Så här kan du skriva:

 

pastedGraphic.png

Personuppgiftsutdrag - till GEPs Personuppgiftsombud

Härmed ansöker jag om information enligt GDPR

...........................................................................
(Ort och datum)
..........................................................................
(Namnteckning)
.........................................................................
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

(e-mail/telefonnummer)
…………………………………………………………………….

pastedGraphic_1.png

Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

 

LÄNKAR

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Sajten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att GEP inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

GEP förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Sajten.

COOKIES

På. Shop.gepdesign.se/EY och våra andra webbplatser använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. 

OM DU VILL KLAGA

Den som anser att ett företag bryter mot GDPR eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats

 

En kategori saknas i toppmenyn

Specialförfrågan:

Hittar du inte det du söker för ditt projekt eller event? 

Om du inte hittar vad du söker, tar vi mer än gärna fram ett förslag baserat på dina behov.

Vänligen beskriv din förfrågan och skicka ditt mail till: fredik.hallstrom@gepcg.se.

Vi återkopplar med produktförslag och priser så fort vi kan. 

 

Om du vet vilken produkt du är ute efter meddela gärna:

  • Antal
  • Budger
  • Leveransadress
  • Deadline

Om produkterna ni behöver är för ett specifikt event/ projekt, beskriv gärna även:

  • Projekt event
  • Målgrupp
  • Vad du vill uppnå med produkten

 

Exempel: Jag är intresserad av 100 kepsar artiklernummer: SWEXXX, men jag vill också lägga till namn på alla spelare i vår golfturnering. De behöver vara på plats i Stockholm senast: XXX